LLOGARIT PREVENTIV

Përdorni formularin e kontaktit për të paraqitur kërkesën Tuaj që të përgatisim një preventiv fillestar.

NA KONTAKTO

SHËRBIMET MBËSHTETËSE

Ne marim në ngarkim të gjitha shërbimet mbështetëse të nevojshme për funkionimin e mirë të biznesit apo ndërtesës tuaj, duke bërë të mundur për të gjithë klientët tanë që t’i dedikohen eksluzivisht aktivitetit të tyre kryesor. Bëjmë seleksionimin e personelit – trajnimin e vazhdueshëm të të gjithë personelit tonë me mbulim në nivel kombëtar.

 • Kontrolli i hyrjeve
 • Identifikimi i vizitorëve në pasuritë e paluajtshme, kanalizim i vizitave, menaxhimin e parcelës (menaxhimin e paketave), mbikqyrje e sistemeve të kontrollit.
 • Recepsionistët
 • Vëmendje ndaj klientit, informim, vëmendje ndaj telefonatave, rezervimeve dhe furnitorëve, në ndërtesa, zyra, palestra, hotele, aeroporte, qëndra komerciale.
 • Personel ndihmës
 • Administratë, për menaxhimin e dokumentave, për menaxhimin e sallave, hostes, magazinier, menaxhim parkingu.

SHËRBIMET MBËSHTETËSE

Ofrojmë burimet njerëzore më të mira dhe të kualifikuara, teknikë dhe materiale për të bërë pastërtinë një element cilësie të jetës, duke garantuar gjithnjë “një mjedis të pastër dhe të rehatshëm” duke ofruar shërbime të personalizuara në çdo sektor të aktivitetit. Ndërmarrja jonë disponon divizionin e vet të furnizimit me materiale të konsumit të përgjithshëm, të gjithë të specializuar dhe të studiuar për çdo shërbim.

Ofrojmë shërbime pastrimi në të gjithë vendin dhe për çdo lloj klienti, pavarësisht nga aktiviteti, madhësia apo specifikat e tij.

 • Pastrim dhe mirëmbajtje e specializuar për komunitete, ndërmarrje dhe subjekte të veçantë.
 • Fshirje pikturash dhe trajtim kundër grafiteve.
 • Sisteme emulsioni, kristalizim, mikro-pastrim dhe dysheme me sipërfaqe diamanti.
 • Pastrim, dezinfektim dhe kontroll bakteresh D+D+D.
 • Pastrim kristalesh në lartësi me sistem polesh ose gondolë.
 • Pastrim teknik në salla të bardha dhe sterile.
 • Sistem pastrimi me fshirje dhe larje të mekanizuar.
 • Pastrime të veçanta: vepra arti, evente, fasada.

MIRËMBAJTJE E DYERVE TË GARAZHDEVE

Përpunojmë në mënyrë të personalizuar një kalendar kontrollesh të përshtatshëm për çdo lloj instalimi. Mirëmbajtje dhe kontroll dyersh:

 • Skorevël

 • Rrotulluese

 • Me kanate

çdo lloj marke për subjekte të veçantë, ndërmarrje ose komunitete.

© 2018-2019 MCinvestgroup.com, punoi VA