LLOGARIT PREVENTIV

Përdorni formularin e kontaktit për të paraqitur kërkesën Tuaj që të përgatisim një preventiv fillestar.

NA KONTAKTO

SERA

Një skuadër e specializuar në komunikimin e aftësive të ndërmarrjes tuaja dëshiron të bësh të njohur biznesin tënd, shërbimet ose organizimin dhe të përmirësosh reputacionin e ndërmarrjes tënde? Kërkon një partner të besueshëm me njohuri të thella në tregun spanjoll dhe që mund të të ndihmojë të zgjerosh komunikimin  jashtë vendit? Atëherë ke nevojë për një konsulencë strategjike komunikimi. Në strukturën e MC Invest Group ka një ndërmarrje e cila realizon sera sipas projektit me “Çelësa në Dorë”. Gjithmonë kemi qenë koshientë të evoluimit të shumë vëndeve dhe të ndryshimeve që po ndodhin. Çdo herë e më shumë ushqimi duhet të prodhohet në sasi gjithnjë e më të mëdha për shkak të presionit të ushtruar nga rritja demografike në pjesën më të madhe të vendeve ku konsumi duhet të realizohet në bazë të kriterve bazë që vijojnë:

  • Siguria.
  • Cilësia.
  • Prodhim 365 ditë të vitit.
  • Kërkesë e ulët e konsumit energjik dhe të punës së krahut.
  • Respektim maksimal të ambientit.
  • Fruti duhet të jetë me kosto të ulët prodhimi dhe disponibël në afërsi të vendit të konsumit.

Në bazë të kritereve të mëparshme dhe zhvillimit tonë të vazhdueshëm, kompania jonë dizenjon projekte integralë sipas porosisë, në funksion të Klimës, Kultivimit, dhe të buxhetit te investitorëve. Duke pasur kapacitetet për të prodhuar dhe montuar çdo model sere, si prej xhami ashtu edhe prej plastike ose edhe të tjera më të thjeshta. Aktualisht kemi tre pika prodhimi dhe më shumë se 20 distributorë. Tre pikat janë në Spanjë (Murcia), Rimex në Meksikë dhe Rufepa Turqi në Turqi (Antalia). E gjithë kjo nuk do të ishte e mundur nëse në MC Invest Group nuk do të mbështeteshim në një ambjent pune professional dhe të përkushtuar. Jemi të ndërgjegjshëm që arritjet e ndërmarrjeve janë në porporcion me shumën e arritjeve të vogla dhe përpjekjes të madhe që realizohet ditë pas dite nga secili punonjës apo bashkëpunëtor. Eksperiencat tona në prodhimin dhe montimin e serave nuk janë diçka kalimtare por përmbajnë dëshmi të zhvillimit të serave dhe ndryshimit të tyre drejt modeleve të teknologjisë së lartë. Janë paraqitur dizenjo të reja, materiale të reja dhe koncepte të reja prodhimi intensiv në serë. Baza mbi të cilën zhvillohet i gjithë projekti i prodhimit agrikulturor është dizenjo e serës dhe materialet e përdorura tek ajo, meqë edhe pajisjet të cilat gjithashtu janë pjesë e projektit do të ndikohen nga dizenjo e serës, si nga pikëpamja e sasisë së materialeve ashtu edhe në vënien në punë dhe në logjistikën dita ditës.

Gjithashtu kemi paraqitur inovacione në përpunimn e kultivimit, rritjen e prodhimit dhe përmirësim në uljen e konsumit të energjisë ose ujit. Komplikimi gjithnjë e më i madh në zhvillimin e këtyre lloj projektesh ka pasur si rrjedhojë që të jemi një nga pak kompanitë në nivel botëror të aftë të përfshihen pa vështirësi në projekte me çelësa në dorë, duke vlerësuar dhe duke zhvilluar projekte. Është e rëndësishme të njihen të gjithë kërkesat që ka nevojë projekti, meqë dizenjot për një projekt për kultivimin e luleve, domateve apo fidanishte nuk kanë lidhje me njëri- tjetrin.

Mund të realizojmë projektin tuaj me sera xhami të sofistikuara të tipit  “Venlo”,  i cili është një produkt i një teknologjie, cilësie dhe adaptimi të lartë që përmbush nevojat e kultivuesve më kërkues. Dimensionet dhe dizenjoja e elementëve që përbëjnë strukturën kryesore llogariten specifikisht për çdo projekt me një program kalkulimi specifik për serat e xhamit “CASTA”. Në të njëjtën kohë serat tona me mbulesë plastike adaptohen në mënyrë praktike ndaj çdo lloj klime të planetit, dhe strukturat tona me rrjetë hije janë instaluar në më shumë se 20 vende të botës. Për të garantuar një cilësi të provuar në dizenjot tona ndjekim rreptësisht normativën e re europiane: EURONED: EN 13031-01 A15.

© 2018-2019 MCinvestgroup.com, punoi VA